Green Product - magazyn towar贸w wykonanych z naturalnych surowc贸w dla zdrowia w Polsce | Opinie klient贸w 馃棬 | Ogromny wyb贸r towar贸w | Szybka wysy艂ka w ca艂ej Polsce.
Wybierz swoje miasto
Wybierz swoje miasto z listy rozwijanej.
24/7/365
 • Dom
 • Warunki korzystania

Warunki korzystania

Niniejsza Umowa okre艣la warunki korzystania przez U偶ytkownik贸w z materia艂贸w i us艂ug serwisu (dalej - 鈥濿itryna鈥).

U偶ytkownicy - osoby fizyczne (w tym przedstawiciele os贸b prawnych) kt贸re maj膮 mo偶liwo艣膰 wizualnego zapoznania si臋 z informacjami zamieszczonymi w serwisie.

Administracja witryny jest w艂a艣cicielem praw autorskich do witryny.

 1. Og贸lne warunki
  1. Korzystanie z materia艂贸w i us艂ug Serwisu podlega normom obowi膮zuj膮cym w danym kraju: Polska.
  2. Niniejsza Umowa jest ofert膮 publiczn膮. Uzyskuj膮c dost臋p do materia艂贸w Witryny, uznaje si臋, 偶e U偶ytkownik przyst膮pi艂 do niniejszej Umowy.
  3. W przypadku korzystania z zasob贸w Serwisu wymagaj膮cych podania danych osobowych konieczna jest rejestracja U偶ytkownika w Serwisie. Czynno艣ci rejestracyjne przeprowadzane s膮 zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem.
  4. Administracja witryny ma prawo do jednostronnej zmiany warunk贸w niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Takie zmiany wchodz膮 w 偶ycie po 3 (Trzy) dni od daty umieszczenia nowej wersji Umowy na stronie internetowej. Je偶eli U偶ytkownik nie zgadza si臋 z wprowadzonymi zmianami, jest zobowi膮zany do odmowy dost臋pu do Serwisu, zaprzestania korzystania z materia艂贸w i us艂ug Serwisu.
  5. Administracja Witryny mo偶e skonfigurowa膰 dla U偶ytkownik贸w dystrybucj臋 informacji zwi膮zanych z zam贸wieniami, harmonogramami pracy biura, trwaj膮cymi promocjami i innymi niezb臋dnymi informacjami. Newsletter jest realizowany za pomoc膮 wiadomo艣ci sms, push lub e-mail. Niezb臋dne dane kontaktowe podaje U偶ytkownik podczas rejestracji.

 2. Inne warunki
  1. Wszelkie ewentualne spory wynikaj膮ce z niniejszej Umowy lub z ni膮 zwi膮zane b臋d膮 rozstrzygane zgodnie z obowi膮zuj膮cym ustawodawstwem danego kraju: Polska.
  2. 呕adne z postanowie艅 Umowy nie mo偶e by膰 rozumiane jako nawi膮zanie mi臋dzy U偶ytkownikiem a Administracj膮 Witryny stosunk贸w agencyjnych, partnerskich, wsp贸lnych dzia艂a艅, osobistych stosunk贸w pracy lub jakichkolwiek innych stosunk贸w, kt贸re nie zosta艂y wyra藕nie okre艣lone w Umowie.
  3. Uznanie przez s膮d kt贸regokolwiek z postanowie艅 Umowy za niewa偶ne lub niepodlegaj膮ce wykonalno艣ci nie powoduje niewa偶no艣ci pozosta艂ych postanowie艅 Umowy.
  4. Brak dzia艂ania Administracji Serwisu w przypadku naruszenia przez kt贸regokolwiek z U偶ytkownik贸w postanowie艅 Umowy nie pozbawia Administracji Serwisu prawa do p贸藕niejszego podj臋cia odpowiednich dzia艂a艅 w obronie ich interes贸w i ochrony praw autorskich do materia艂贸w Witryna chroniona zgodnie z przepisami.

U偶ytkownik potwierdza, 偶e zapozna艂 si臋 ze wszystkimi klauzulami niniejszej Umowy i bezwarunkowo je akceptuje.